Giải trí

Một người đàn bà xa lạ dân tộc thái

Bà ta ngoảnh lại vối một tiếng Sorry ỉ vì tưỏng bà ta chạm vào tôi. Một người đàn bà xa lạ. Tôi lẩm bẩm một câu xin lỗi. Tôi đi thơ thẩn đây đó, vòng quanh hồ tắm rồi trở về buồng : hai người đàn bà đang thay giường. Những tấm drap hôm…

Continue Reading
Giải trí

Ngày lưu ý cho các lớp học Chàm?Ch play

Các taichplays.net lịch trình đặc biệt trong lớp học Ch play âm nhạc (Chăm) bị đình chỉ. Cha mẹ đã thách thức các đại diện cộng đồng. Hầu như không bắt đầu hội đồng cộng đồng vào đêm thứ hai Ch play trong Redon, Jean-François Mary, chủ tịch của Cộng đồng các xã của nước…

Continue Reading
Giải trí

Jazz ở Vannes xuống âm thanhTrà chanh quán

Đối với download tra chanh quan lý do ngân sách, các lễ hội Trà chanh quán được thiết kế lại từ trên xuống dưới. Các vĩ đại nhất của thế giới nhạc jazz đã trod sân khấu, trong ba mươi sáu năm. Sau ba mươi sáu năm tồn tại, Jazz à Vannes xuống âm Trà…

Continue Reading