Sức mạnh số

Tất cả năm chàng trai không trà chanh quán

Tất cả năm chàng trai không nhận tội tại phiên tòa năm sau. Trường hợp của công tố nghỉ ngơi gần như hoàn toàn vào những lời thú tội họ đã được một thời gian ngắn sau vụ việc. Như đã trở thành quan trọng về sau, không có bằng chứng ADN liên kết bất…

Continue Reading